About US

WHY CHOOSE US.

ડો. રાજુલ દેસાઈનો જન્મ શ્રીમતિ બબુબેન દેસાઈ અને શ્રી લલ્લુભાઇ દેસાઈના ઘરે 10-જૂન-1978 નો રોજ હિમ્મતનગરમાં થયો. 
 
માતા-પિતાના સંસ્કારો તેમજ સેવાભાવી વિચારો તેમને વારસામાં પ્રાપ્ત થયા. પિતા શ્રી લલ્લુભાઈ દેસાઈ ખ્યાતનામ એડવોકેટ અને સેવાભાવી વિચારો ધરાવતા હોવાથી શ્રી રાજુલ દેસાઈને  નાનપણમાં જ કાયદાકીય જ્ઞાન અને માણસોની સેવા કરવાના વિચારો પિતા જોડેથી પ્રાપ્ત થયા.
 
1990માં સાયકોલોજી સાથે ગ્રજ્યુએશન પૂરું કર્યા બાદ હિમ્મતનગર ખાતે ક્રિમિનોલોજીમાં પોસ્ટ ગ્રજ્યુએશન કર્યું. 2011માં કાયદો મહિલા વિકાસ અને અસમાનતા વિષય ઉપર પી.એચ.ડી પૂર્ણ કરી. જૂન 2005 થી પાલનપુર લો કોલેજ ખાતે પ્રોફેસર તરીકે કાર્યરત થયા.
 
2012માં જી.પી.અસ.સી ક્લાસ ટુની પરીક્ષા પાસ કરી અમદાવાદમાં કે.કા શાસ્ત્રી સરકારી લો કોલેજ ખાતે પ્રોફેસર તરીકે હાજર થયા.  પારિવારીક જવાબદારી ઓનેઅદા કરવા માટે તેમણે નોકરી છોડવાનો નિણઁય લીધો હતો.   Read More
 

Journey

 • Aug

  2015
  બનાસકાંઠા જિલ્લામાં શિક્ષણમાં પ્રગતિ લાવવા માટે ઓગસ્ટ 2015 માં ડીસા ખાતે લો કોલેજની સ્થાપના કરી.

  બનાસકાંઠા જિલ્લામાં શિક્ષણમાં પ્રગતિ લાવવા માટે ઓગસ્ટ 2015 માં ડીસા ખાતે લો કોલેજની સ્થાપના કરી.

  તેમજ ઉત્તર ગુજરાતમાં મહિલાઓ અને બાળકોના હિત જળવાઈ રહે તે માટેના કર્યો કરે છે. બાળ-આયોગ ના ડાયરેક્ટર હોવાના નાતે બાળકોના હિત શરક્ષણ તેમજ તેમનું યોગ્ય શરક્ષણ થાય તેવા કર્યો કરે છે.  

 • જી.પી.અસ.સી ક્લાસ ટુની પરીક્ષા પાસ કરી

  2012માં જી.પી.અસ.સી ક્લાસ ટુની પરીક્ષા પાસ કરી અમદાવાદમાં કે.કા શાસ્ત્રી સરકારી લો કોલેજ ખાતે પ્રોફેસર તરીકે હાજર થયા.  પારિવારીક જવાબદારી ઓનેઅદા કરવા માટે તેમણે નોકરી છોડવાનો નિણઁય લીધો હતો.આજના યુગમાં ભણેલી સ્ત્રી અને તેમાં પણ પ્રોફ્રેસર તરીકે ની નોકરી છોડવાનો નિર્ણય લેવો તે બહુ મોટી વાત છે. નોકરી છોડવાની વાત ગાંધીનગર પહોંચી ત્યારે ડીસામાં ભાજપ દ્વારા તેમનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો અને પાર્ટી માં જોડાઈ જનસેવા કરવાનો પ્રયત્ન મુકવામાં આવ્યો. ડો.રાજુલ દેસાઈ પરિવારની જવાબદારી સાથે આ કાર્ય સરળતાથી કરી શકે તેમ હતા તેથી તેઓએ આ પ્રસ્તાવ નો સ્વીકાર કર્યો.  Jan

  2012
 • Jan

  1990
  હિમ્મતનગર ખાતે ક્રિમિનોલોજીમાં પોસ્ટ ગ્રજ્યુએશન કર્યું

  1990માં સાયકોલોજી સાથે ગ્રજ્યુએશન પૂરું કર્યા બાદ હિમ્મતનગર ખાતે ક્રિમિનોલોજીમાં પોસ્ટ ગ્રજ્યુએશન કર્યું. 2011માં કાયદો મહિલા વિકાસ અને અસમાનતા વિષય ઉપર પી.એચ.ડી પૂર્ણ કરી. જૂન 2005 થી પાલનપુર લો કોલેજ ખાતે પ્રોફેસર તરીકે કાર્યરત થયા.

 • Test4

  ડો. રાજુલ દેસાઈનો જન્મ શ્રીમતિ બબુબેન દેસાઈ અને શ્રી લલ્લુભાઇ દેસાઈના ઘરે 10-જૂન-1978 નો રોજ હિમ્મતનગરમાં થયો. 
   
  માતા-પિતાના સંસ્કારો તેમજ સેવાભાવી વિચારો તેમને વારસામાં પ્રાપ્ત થયા. પિતા શ્રી લલ્લુભાઈ દેસાઈ ખ્યાતનામ એડવોકેટ અને સેવાભાવી વિચારો ધરાવતા હોવાથી શ્રી રાજુલ દેસાઈને  નાનપણમાં જ કાયદાકીય જ્ઞાન અને માણસોની સેવા કરવાના વિચારો પિતા જોડેથી પ્રાપ્ત થયા.


  Jun

  1978
Our Mission

our service

Our Party Growing

The Bharatiya Janata Party (BJP) a direct successor of erstwhile Bharatiya Jana Sangh (BJS) founded in 1980, ...

Work For Child

       બાળ આયોગના ડાયરેક્ટર તરીકે ઉત્તર ગુજરાતની જવાબદારી જયારે સંભાળું છું ત્યારે આ વિસ્તારના બાળકો બાળકોના હિત, બાળકોના અધિકારોની જાગૃતિ અને અમલીકરણ અર્થે સતત ચિંતા કરી અને પ્રયત્નશીલ બની મારી ફરજ અદા છું. જે તે જિલ્લાના અ...

Work for woman

ભારત દેશની એક શિક્ષિત મહિલા જે બક્ષીપંચ સમાજ અને  ખાસ માલધારી સમાજમાંથી એક કાયદાના પ્રિન્સિપાલ તરીકે ફરજ બજાંવું છું. તરારે મહિલાઓ માટે સતત મહિલા સમાનતા, ઘરેલુ હિંસા સામે રક્ષણ, જાતીય ભેદભાવો અંગે જાગૃતતા, દહેજ પ્રથા, કુપોષણ તથા અન્ય મહિલા...

Our Mission

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adop adipisicing elit, sed do eiusmod temporaryly incididunt ugt labore....

24/7 Support

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adop adipisicing elit, sed do eiusmod temporaryly incididunt ugt labore....

Education Policy

પછાત ગણાતા બનાસકાંઠા જિલ્લામાં શિક્ષણમાં પ્રગતિ લાવવા માટે ઓગસ્ટ 2015 માં ડીસા ખાતે લો કોલેજની સ્થાપના કરી.પછાત જિલ્લામાં શિક્ષણનો વ્યાપ વધે તેમજ તમામ વ્યક્તિઓ શિક્ષિત બને તે હેતુ ડો. રાજુલ દેસાઈએ(ઑગસ્ટ 2010) માં ડીસા ખાતે લો કોલેજની સ્થાપના ...

some of our

MEDIA ARCHIVES

insert image
 • All
See Our

Member Reviews

Hitesh MCA

Online Portal is a social purpose Dymanic Website. It is a informatics website, which serves all satisfy information about Palanpur detail to the user. User can get information like available Business,Education,Social, Proffession in city. Online Portal is a social purpose Dymanic Website.

Vijay MCA

Online Portal is a social purpose Dymanic Website. It is a informatics website, which serves all satisfy information about Palanpur detail to the user. User can get information like available Business,Education,Social, Proffession in city. Online Portal is a social purpose Dymanic Website.

Latest Event's

insert image

Our Contact

insert image

Dhanera Ta: Dhanera- 385310 , Dist. Banashkantha, Gujarat, INDIA

9722443087

info@RajulDesai.com

Facebook
Twitter